We use cookies to improve your experience on our website. You accept our use of cookies when you click OK

Hur mycket betalar jag för elen från Hudya?

Hudya El erbjuder tydliga och enkla transparenta priser, utan några dolda avgifter. Du har ett rörligt avtal utan fast månadsavgift eller någon bindningstid. Elpriset baseras på Hudyas självkostnadspris för spotpris från Nord Pool för aktuellt elområde samt ett tillägg för kraftinköp, elcertifikat och Bra Miljöval.

Hudyas administrativa påslag är 2,9 öre/kWh inkl. moms.