We use cookies to improve your experience on our website. You accept our use of cookies when you click OK

Jag har strömavbrott, när fungerar elen igen?

De som äger ledningarna som elen transporteras i hem till dig är ditt elnätsbolag. När du har strömavbrott är det ditt elnätsbolag du ska kontakta. Vet du inte vem som är ditt nätbolag hittar du det på https://www.natomraden.se/