We use cookies to improve your experience on our website. You accept our use of cookies when you click OK

Jag ska hyra ut min bostad i andra hand, hur påverkar det mitt elavtal?

När du hyr ut din bostad kan du välja om du vill behålla ditt elavtal eller skriva över det på din hyresgäst. Om hyresgästen själv ska stå på avtalet så behöver detta ändras hos din nätägare.

Om hyresgästen vill ha sitt elhandelsavtal hos oss är han/hon välkommen att ta kontakt med oss för att teckna avtal. Om du väljer att stå kvar på elavtalet och debitera din hyresgäst själv går det också bra, men kom ihåg att du i detta fall är betalningsansvarig.