We use cookies to improve your experience on our website. You accept our use of cookies when you click OK

Kan jag få en månadssammanställning skickad till min e-postadress?

Ja, du får en sammanställning varje månad hur mycket el du har förbrukat och vilket pris du ska betala. Det skickas alltid till din e-postadress.