We use cookies to improve your experience on our website. You accept our use of cookies when you click OK

Vad är skillnaden mellan Elnät och Elhandel?

Elnätet är ledningarna som elen transporteras i. De som äger ledningarna som elen transporteras i hem till dig är ditt elnätsbolag. Vilket elnätsbolag du är kund hos beror på var du bor eller var din anläggning finns. De ansvarar för underhållet av ledningarna och för att elen levereras till rätt plats. Kostnaden faktureras direkt från ditt elnätsbolag och inte från oss på Hudya.

Vid en flytt är det viktigt att du först tecknar ett elnätsavtal med elnätsföretaget i området. När detta är gjort och du fått ditt anläggnings-ID är du redo att teckna ditt elhandelsavtal.