We use cookies to improve your experience on our website. You accept our use of cookies when you click OK

Vad för betalningsalternativ erbjuder ni?

Idag använder vi oss av säker kortbetalning via leverantören Stripe.

Betalningen sker i efterskott och summan dras från ditt kort/konto i slutet av varje månad.

Vi kommer i framtiden även att erbjuda E-faktura och Autogiro.