We use cookies to improve your experience on our website. You accept our use of cookies when you click OK

Vad går elnätsavgiften till?

En trygg och säker leverans med få avbrott kräver ett modernt och väl underhållet elnät. Varje år gör nätbolagen stora investeringar för att göra elnätet mer tåligt mot väder och vind. Den elnätsavgift du betalar går till att förnya och förbättra vårt elnät.