We use cookies to improve your experience on our website. You accept our use of cookies when you click OK

Vad ingår i den totala elkostnaden?

Elpris – Den el du förbrukar. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din el genom att försöka minska mängden el du använder.

Elnätsavgift – En abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift som tas ut av ditt elnätsbolag.

Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.