We use cookies to improve your experience on our website. You accept our use of cookies when you click OK

Varför ska jag välja el märkt Bra Miljöval, hur påverkar det vårt samhälle?

Genom att välja el märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt och billigt sätt. Varför?

  • Du får bara el från förnybara källor – vindkraft och vattenkraft.
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
  • Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft, fossilkraft och annan ohållbar el, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.
  • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
  • Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan