<!-- Google Tag Manager --> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=%27+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-TM89DTN');</script> <!-- End Google Tag Manager --> Användarvillkor | Hudya
We use cookies to improve your experience on our website. You accept our use of cookies when you click OK

Användarvillkor

Datum för senaste version: 2017-10-31

Vi har tagit fram de här villkoren för att säkra ett tryggt samarbete mellan dig som Hudyan (alltså du som har valt att nyttja tjänster från Hudya Group AS) och oss i Hudya, dvs Hudya Group AS. De här villkoren gäller för det konto som du gratis öppnat hos Hudya, men om du väljer någon av Hudyas övriga tjänster, så kommer du att se att vi också hänvisar till dessa villkor från andra tjänster (de kan vara levererade från dotterbolag inom Hudya Group AS).

1 – Hudyas tjänster

När du är en Hudyan och har ett Hudya konto, ger det dig rätt (men inte skyldighet!) att beställa och bli Hudya kund inom alla de tjänster som Hudya tillhandahåller. Det här är tjänster som då och då ändras, uppdateras och förbättras. Ja, även priset kan bli bättre, utan att du behöver lyfta ett finger förutom att beställa tjänsten första gången. Vi lovar att lyssna till dig som kund hos Hudya och hela tiden försöka att göra tjänsterna bättre.

Du kommer vara den första att få information om det senaste som sker i Hudya och få erbjudande om nya tjänster från Hudya. Du har också rätt att när som helst ta kontakt med oss för att få råd innanför de områden som Hudya har tjänster, som exempel el, försäkring, mobiltelefoni, larm och banktjänster, även om du inte köper dessa tjänster från oss. Det är du som person som är Hudya kund, men du får gärna representera ditt företag.

För att kunna ge dig allt detta, så gör vi allt för att förenkla produkterna (bara ge dig det du faktiskt vill ha), reducera kostnaderna, och vi vill att du ska vara lika trygg om tre eller fem år, att du har en lika bra och konkurrensmässig produkt som du beställde hos oss från starten. En av de saker vi gör för att kunna leverera detta är att använda oss av all ny teknik som finns tillgänglig, både för att reducera kostnader och för att ha en bra och nära dialog med dig. Vi är helt beroende av att du som Hudya kund säger till om du inte tycker att vi håller de löften som vi lovat eller om det finns saker vi kan förbättra.

2 – Registrering och kommunikation

För att använda Hudyas tjänster, så måste du registrera ett konto hos Hudya, antingen via nätet eller med hjälp av någon av oss på Hudya. Du är ansvarig för att alla uppgifter du uppger är riktiga och aktuella, och du måste vara över 18 år (eller ha målsmans tillstånd). Om du vill göra ändringar, så kan du göra det när du är inloggad på vår hemsida/app, eller genom att ta kontakt med oss på annat sätt, t ex via support@hudya.se.

Vi kommer skicka information gällande ditt konto, som bekräftelser, inloggningsuppgifter, ändring av lösenord, relevanta uppdateringar etc., via e-post, sms eller brev.

3 – Uppsägning av tjänsten

Du kan när som helst avsluta ditt konto hos Hudya. Det gör du genom att meddela oss direkt via telefon, e-post eller på Hudyas websida/app. Hur lång tid det tar beror på hur många tjänster du har från oss. Vi vill inte att du plötsligt ska vara utan el eller någon annan viktig tjänst. Därför kan det ta upp till 1 månad innan din uppsägning träder i kraft.

4 – Laglig användning

Vi önskar att våra Hudya kunder ska använda våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt, på det sätt som beskrivs här i användarvillkoren eller på andra ställen där vi förklarar hur tjänsterna ska användas. I var och en av våra tjänster kan det finnas villkor från en av våra partners som du också måste följa.

Om det visar att du som Hudya kund har gjort något som är i strid med reglerna ovan eller något som går ut över andra Hudya kunder, så förbehåller sig Hudya rätten att avsluta tjänsterna till dig tills vi utrett vad som inträffat.

Om du gör något olovligt genom att nyttja Hudyas tjänster, så är det fullt ut ditt ansvar.

5 – Tillgänglighet

Hudyas system kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll eller av andra orsaker. Vi kommer så fort som möjligt att informera dig om eventuella begränsningar i tillgängligheten. Hudya är inte ansvariga för eventuella konsekvenser eller skador som uppstår med anledning av att du som Hudya kund inte kan använda systemen som förväntat. För Hudyas betaltjänster gäller särskilda villkor gällande tillgänglighet.

6 – Ändringar i Hudyas erbjudande och villkor

Oförutsedda händelser kan ske, och Hudya kan dessvärre besluta att lägga ned hela eller delar av tjänster, eller ersätta tjänsten med andra tjänster. Vid sådana tillfällen måste vi förbehålla oss rätten att avsluta kundengagemanget efter att du mottagit ett besked gällande detta i god tid, varslet kan meddelas dig via din registrerade e-postadress.

Vi klarar antagligen inte av att tänka på allt, så ibland så kommer vi behöva göra förändringar i villkoren och personuppgiftspolicyn. Uppdaterade villkor och personuppgiftspolicy kommer alltid finnas tillgängliga på Hudyas webbsida, så se till att hålla dig uppdaterad där, och du godkänner vid din registrering att denna elektroniska information är en accepterad form för uppdatering till dig.

Om det är något vi behöver att du uttryckligen godkänner, så kommer vi informera dig och be om ditt samtycke. Hudya värnar starkt om din integritet och vår inställning är att du äger informationen om dig och att du ska kunna kontrollera hur du vill bli kontaktad samt hur informationen om dig används. Istället för att be dig om att godkänna allt möjligt nu, så vill vi istället ta kontakt med dig vid relevanta tillfällen och be om ditt godkännande då. Vår tjänst går ut på att göra det enkelt för dig, och en del av tjänsten är att vi kontaktar dig för att inhämta nya samtycken för de tjänster vi efterhand utvecklar.

7 – Personuppgifter

En viktig del av att kunna leverera bra och konkurrensmässiga tjänster till dig är att förstå vad du och andra kunder behöver. Vi önskar att få till en direkt dialog med dig, genom att hämta in personuppgifter från dig, och om dig, genom att samla in information om hur du använder våra tjänster. En del av denna information är helt nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du beställt från oss, medan andra delar är för att vi ständigt ska kunna förbättra oss i mötet med dig. Du ska alltid ha kontroll över hur vi använder informationen, och alltid ha möjlighet att reservera dig mot att vi använder informationen genom att kontakta oss. Hudyas insamling, behandling och användning av personuppgifter, är alltid i linje med gällande lagar och regleras närmare i Hudyas personuppgiftspolicy. Du finner personuppgiftspolicyn här.

Ta gärna kontakt med oss om du vill ta del av de personuppgifter vi har lagrade om dig, rätta fel i uppgifterna eller ta bort vissa uppgifter, om du inte vill få e-post från oss, som nyhetsbrev och liknande, eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke för informationsinhämtning, behandling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter till tredje part.

8 – Marknadsföring

En viktig del av att vara en Hudya kund är att de tjänster du använder från oss alltid vidareutvecklas och att Hudya utvecklar nya tjänster tror vi är intressant för dig att få veta mer om. Detta är en central del av tjänsten som vi levererar till dig och även något som du som Hudya kund bekräftat att du vill veta mer om. Vi kommer därför löpande informera om förbättringar och nya tjänster via nyhetsbrev, e-post, SMS eller telefon från en av våra trevliga rådgivare.

Vi försöker bara att ge information om de tjänster som vi tror intresserar dig, och det är då vi vill kontakta dig. För att hjälpa oss, så kan du när som helst dra tillbaka hela eller delar av ditt samtycke (och bara få information om den/de tjänster som du har) eller berätta för oss vad du vill ha och inte vill ha information om. Du kan enkelt göra det via Hudyas webbsida/app och alltid via support@hudya.se.

9 – Annan nödvändig information

Det finns en del annan juridisk information som våra advokater säger vi måste ha med, så här kommer en del som kan vara lite svårare att förstå. Kontakta oss gärna om du vill ha en bättre förklaring på något av nedanstående eller något annat i våra villkor!

  • Ansvar 1: Plattformen för tjänsten och kommunikationen från Hudya till Hudyas kunder, kan innehålla länkar till, eller hänvisa till tredjepartsinnehåll. Under inga omständigheter ska Hudya, eller någon Hudya representerar, hållas ansvarig för eventuella förluster för Hudyas kunder till följd av ett tredjepartsinnehåll.
  • Ansvar 2: Hudya är inte ansvarig för förlorad vinst eller intäkter, eller andra indirekta förluster och följdskador som eventuellt kan uppstå till följd av att tjänsten som Hudya tillhandahåller är otillräcklig, om inte Hudya eller någon part som Hudya representerar, har agerat med uppsåt eller grov oaktsamhet.
  • Immateriella rättigheter: Hudya, eller Hudyas licensgivare, innehar alla immateriella rättigheter till texter, bilder, design eller något annat material och information som är tillgänglig för dig som användare av tjänsterna.
  • Överlåtelse: Du är medveten om att avtalet som du ingått med Hudya, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägs av Hudya Group AS, eller till en tredje part i samband med försäljning av ägarandelar eller verksamhet som omfattar tjänsterna, utan ditt samtycke.
  • Tvistelösning: Norsk lag ska tillämpas på parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Tvister relaterade till Användarvillkoren eller till Tjänsterna i allmänhet ska avgöras i Oslo tingsrätt som överenskommen instans, såvida inte annan instans följer av tvingande lagstiftning.

Hudya AB
Org.nr. 559079-0811
Industrigatan 4 A
112 46 STOCKHOLM
support@hudya.se