<!-- Google Tag Manager --> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=%27+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-TM89DTN');</script> <!-- End Google Tag Manager --> Personuppgiftspolicy | Hudya
Vi använder oss utav cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. Du accepterar vårt användande av cookies genom att klicka OK

Personuppgiftspolicy

Hudya Group AS behöver samla in personlig information samt information om hur tjänsterna används för att kunna erbjuda våra tjänster och ständigt förbättra de tjänster vi erbjuder till våra Hudya kunder. Vi är noga med att informationen om dig endast används i linje med dina förväntningar och på ett korrekt sätt i förhållande till de värderingar som Hudya står för.

Denna sekretesspolicy beskriver vilken information vi samlar in, hur den används och hur den delas. Detta gäller alla tjänster som Hudya Group AS och andra Hudya-företag tillhandahåller. För varje tjänst hittar du också en separat specifikation på vilka uppgifter vi samlar in för att leverera den specifika tjänsten till dig, hur vi använder informationen och hur vi delar den.

1. Vilken information samlar vi in?

 1. Personlig information i form av namn, mobil- / telefonnummer och e-postadress samt annan personlig information som du uppger i samband med användandet av Hudyas tjänster, detta för att ge dig en mer skräddarsydd upplevelse och bättre hjälp. Det inkluderar boendeform, familj och preferensinformation som du uppger för att du ska få bättre råd och tjänster från Hudya, antingen till våra rådgivare via telefon eller elektroniskt. Det kan vara allt från antal kvadratmeter på ditt boende till om du vill att Hudya ska prioritera ny funktionalitet för hushållsnära tjänster eller för elbilar. Den information vi ber om ska alltid vara relevant för de råd eller tjänster vi erbjuder eller planerar att erbjuda i framtiden.
 2. Information som samlas in vid användandet av Hudyas hemsida och webb/ mobilapplikationer: Till exempel, vilken mobil- och webbläsare du använder, vilken tredjeparts webbplats som är länkad till webbplatsen, de sökord som du anger på webbplatsen, de specifika sidorna du besöker på webbplatsen, hur länge du besöker webbplatsen, din IP-adress (det nummer som identifierar din dator på nätet) samt annan information om din dator. Hudya kan också lagra din IP-adress för systemadministrations ändamål (till exempel för att beräkna hur många användare som besökt webbplatsen eller för att registrera om du accepterat samtycke eller inte). Din IP-adress kommer endast lagras under tiden du besöker webbplatsen, varefter den antingen tas bort eller blir avidentifierad.
 3. Information relaterad till andra Hudya-tjänster som uttryckligen beställs av dig. Tjänster som inte är tillgängliga endast med ett Hudya-konto, men som uttryckligen beställts av dig kommer ibland att resultera i att ditt Hudya-konto ”berikas” med information om dig som är knuten till dessa tjänster. Denna information finns alltid i villkoren som hör till tjänsten och vi kommer be om ditt samtycke vid dessa tillfällen, de kan t ex. innehålla information om användning och konsumtion, betalningar och transaktioner samt andra preferenser etc.
 4. Tredjeparts information, innehållande nuvarande tjänsteleverantörer, information om dina nuvarande serviceerbjudanden, villkor mm för att erbjuda dig konkurrenskraftiga tjänster och erbjudanden eller annat som anges i villkoren för den aktuella tjänsten. Vi kommer alltid att be om ditt samtycke vid inhämtande av information.

2 – Vad används dina personuppgifter till?

Hudya använder den personliga information du ger oss eller, som vi annars erhåller, för följande ändamål:

 1. Erbjuda våra tjänster till dig samt förbättra och utveckla våra tjänster: Vi använder information om dig för att anpassa våra tjänster, kommunikation och förslag till dig, för att bättre förstå hur vi kan tillhandahålla bättre tjänster samt till intern statistik och administrativa ändamål.
 2. Kommunicera med dig: Svara på förfrågningar från dig, meddela ändringar på våra webbplatser, i villkoren eller sekretesspolicyn, och anpassa vår kommunikation till dig om de tjänsterna som vi tror att du skulle vilja veta mer om.
 3. Undersöka, förebygga och skydda mot intrång i sekretesspolicyn eller villkoren, brott, bedrägeri och eventuella hot mot våra eller andras rättigheter
 4. För andra ändamål som är tillåtna eller införda enligt lagar, förordningar eller andra juridiska processer, eller där vi informerar dig specifikt och om så nödvändigt, begär ditt samtycke.

I Hudya-kontovillkoren hittar du de samtycken du har gett och vad som är grunden för att erhålla och använda denna information. Där hittar du också hur du återkallar ditt samtycke.

Förutom ditt samtycke finns det också andra juridiska skäl som är relevanta för hur vi behandlar din personliga information:

 1. Vi behandlar din personliga information för att uppfylla ett avtal med dig eller att utföra några saker i enlighet med dina önskemål innan vi träffar ett sådant avtal. Detta kan till exempel vara fallet för vad vi nämnde i punkterna 1 och 2 ovan.
 2. Ibland är det nödvändigt att behandla din personliga information för att vi ska uppfylla en laglig skyldighet, det vill säga ett åtagande som vi är skyldiga enligt lag eller myndigheter, se punkt 4 ovan. Detta skulle till exempel kunna vara bokföringslagen, som kräver att viss information lagras över en viss tid i samband med bokföringen.
 3. Det är inte så vanligt, men vi kommer också att kunna behandla din personliga information för att skydda ett legitimt intresse. Vi kommer alltid att ta hänsyn till att din integritet och personliga information kommer i första hand. Detta kommer vanligen att vara fallet för de behandlingsändamål som nämns i punkt 3 ovan för att skydda andras eller våra egna intressen där någon har brutit mot våra villkor eller vi utsätts för en form av brott som kan äventyra din eller annan personlig information.

Vi understryker emellertid att vår obestridliga princip är att din personliga information endast behandlas där du har samtyckt till det eller begärt våra tjänster som kräver att vi behandlar din personliga information.

3 – Hur behandlar vi information om dig?

Hudya är medvetna om att all information som är personlig eller kan kopplas till dig behandlas konfidentiellt. Så här behandlar och anonymiserar vi din information:

 • All information om dig lagras på servrar och tjänster som är certifierade för behandling av känslig personlig information. Fysiskt hålls data i Tyskland och Nederländerna på servrar som tillhandahålls av Amazon Web Services. All data skyddas av säkerhetsåtgärder som är nödvändiga och rimliga i förhållande till känslighetsnivån, och Hudya arbetar hela tiden för att säkerställa att nödvändiga säkerhetsåtgärder är på plats.
 • All information om dig är kopplad antingen till ditt Hudya-konto eller till din specifika tjänst från Hudya. Om du har lämnat personuppgifter i samband med en tjänst lagras dessa isolerat från annan information och vi använder inte denna information i samband med andra tjänster utan att ha fått uttryckligt samtycke från dig (det vill säga inte enligt de allmänna villkoren).
 • Tillgång till din personliga information kan endast erhållas genom att logga in med ditt användarnamn och lösenord, informationen ska användas för att göra något i enlighet med villkoren, eller att ge ditt samtycke till Hudya-företrädare att få tillgång till, visa, modifiera eller komplettera din personliga information.
 • För att skapa rapporter, till exempel för att sammanfatta behovet av uppföljning av dig och dina tjänster, lagrar vi din information i ett så kallat datalager, men utan personligt identifierbar information och icke känslig information. Rapporten kan vara kopplad till din person genom att en sådan länk uttryckligen ges till den person som gör rapporten till en godkänd användning enligt denna sekretesspolicy.
 • Eftersom vi använder information om din användning av våra webbplatser / applikationer för att förstå användningsmönster och förbättra våra tjänster för alla våra kunder, kommer vi att se till att din personliga information är anonymiserad.

4 – Vem har tillgång till din personliga information?

Hudya är ansvarig för de personuppgifter som samlas in om dig i enlighet med denna sekretesspolicy och har ansvaret för att se till att din personliga information behandlas korrekt.

Där du lämnar ut personuppgifter i samband med registrering eller användning av en tjänst från ett av Hudyas övriga bolag blir detta företag ansvarig för din personliga information. Den kommer sedan att kompletteras med ett separat villkor för den aktuella tjänsten, där det bland annat kommer att framgå vilken information som samlas in och behandlas, med vilka informationen delas med etc.

Hudya kan dela information med andra företag inom Hudya Group för att uppnå ändamålet med tjänsten och som beskrivs i denna sekretess policy, till entreprenörer och underentreprenörer som utför tjänster för Hudya eller som på beställning från Hudya tillhandahåller tjänster till dig, och i den omfattning det är nödvändigt för dem att kunna utföra sina tjänster. Leverantörer och underleverantörer kan endast använda personuppgifterna för de syften de behöver för att utföra sina tjänster. Närmare information om detta får du i respektive villkor tillhörande tjänsterna från bolagen i Hudya Group.

5 – Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt sekretesspolicyn, som vi vill göra dig uppmärksam på. Du kan:

 1. Kontakta oss för att få en översikt över vilken personlig information vi har lagrat om dig.
 2. Kontakta oss för att begära att lagrad information ändras eller uppdateras, eller att vi korrigerar eventuella fel i informationen
 3. Be oss att radera information som du inte tycker är nödvändigt att vi har.
 4. Fråga oss om rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter och att motsätta sig behandling av personuppgifter i vissa fall eller rätten till uppgiftsskydd, och
 5. Kontakta Datainspektionen för att lämna in ett klagomål om vår behandling av personlig information om du tror att vi inte följer sekretesspolicyn. Vi skulle dock uppskatta om du kontaktade oss först så att vi kan rätta till vad du tycker är fel.

Du kan också alltid kontakta oss på support@hudya.se om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller hur vi behandlar din personliga information.

6 – Hur länge kommer din information att sparas?

Vi vill bara lagra din information så länge du använder våra tjänster och så länge du inte har bett oss att radera hela eller delar av den information vi har lagrat om dig. All användning av information för att förbättra våra tjänster sker med anonymiserad information som inte kan kopplas till dig. Fortsatt lagring sker endast om det är nödvändigt för att skydda våra lagliga skyldigheter – dvs. skyldigheter enligt lag eller från offentliga myndigheter – eller för att försvara våra eller andras juridiska krav.

7 – Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan inte tänka på allt, så vid något tillfälle behöver vi säkert göra ändringar i denna sekretesspolicy. En uppdaterad version av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på Hudyas hemsida, så håll dig gärna uppdaterad där. Om vi gör ändringar som kräver ditt godkännande, tar vi kontakt och inhämtar ditt samtycke.

Hudya AB
Org.nr. 559079-0811
Industrigatan 4 A
112 46 STOCKHOLM
support@hudya.se